شاخص قیمت خوراک ایران
امروز: 4 تیر ماه 1403
کاربر عزیز خوش آمدید
موسیقی خوراک در ششمین کنفرانس ملی مدیریت و گردشگری پذیرفته شد 1402/12/17

موسیقی خوراک در ششمین کنفرانس ملی مدیریت و گردشگری تهران پذیرفته، چاپ و ارایه شد

این کنفرانس در تاریخ 30 بهمن 1402 در تهران برگزار شد

آقایان سیدحسین احمدی و مسعود خدابنده لو و مصطفی دولتی و خانم فاطمه دشتی از پژوهشگران موسیقی خوراک در تهیه مطلب جهت ارایه در این کنفرانس نقش داشتند.


شاخص قیمت خوراک ایران