شاخص قیمت خوراک ایران
امروز: 15 خرداد ماه 1402
کاربر عزیز خوش آمدید
جای خالی بازار خوراک در فضای مجازی پر شد 1401-03-06

جای خالی بازار خوراک در فضای مجازی با ابتکار شرکت فرصت آفرین قرن پر شد

سامانه معاملات خوراک بازاری مجازی جهت فروش خوراک و پایه خوراک تامین کنندگان کاربر سامانه به مصرف کنندگان عمده کاربر سامانه می باشد.البته معامله گرها نیز در این بازار بازی می نمایند.

در سامانه معاملات خوراک روند بدین شکل هست که شما به قیمت ثابت و قطعی معامله و خرید می کنید.یعنی پس از تایید سفارش پیش پرداخت می دهید.تامین کننده هم ملزم هست در تاریخ و ساعت مندرج در آن سفارش بدون اینکه نوسانات ارزی و تورم باعث افزایش قیمت بشوند سفارش را بدون نقص انجام بدهد.

در سامانه معاملات خوراک روند دیگری نیز حاکم هست که شما زیر قیمت سطح شهر سفارش خوراک پیدا خواهید کرد که تایید و معامله و خرید کنید.

یعنی تامین کنندگان عمده سامانه معاملات خوراک بدلیل کاهش هزینه های بازاریابی و تبلیغات شان بتوسط سامانه و همچنین تسویه نقدی قبل از تحویل خوراک در گام اول هزینه های سربار تولید خوراک را کم کرده اند و آنرا ارزانتر عرضه می نمایند.

از ارزش های دیگری که سامانه معاملات خوراک برای شما فراهم کرده است امکان خرید ازتعداد زیادی تامین کننده معتبر و کار درست می باشد که امکانات و تجهیزات ارایه عمده خوراک را دارند.

در نهایت چنانچه شما مبلغ خوراک را تسویه کردید مطمئنا خوراک خود را تحویل خواهید گرفت یا پولش را پس از درخواست طی 3 روز در حساب تان خواهید داشت


شاخص قیمت خوراک ایران