امروز: 4 آبان ماه 1400
کاربر عزیز خوش آمدید
متن سخنرانی آقای کرمعلی رهنما در نهمین اجتماع برجستگان کیترینگ ، آشپز و سرآشپزان تهران 1398-08-20

در نهمین اجنماع برجستگان کیترینگ  ، آشپز و سرآشپزان تهران جناب آقای کرمعلی رهنما ایراد سخنرانی کردند که در فایل ضمیمه به اطلاع رسانیده می شود.


شاخص قیمت خوراک ایران